9. Leraar

Aangepaste naam functiecategorie

Geen

Definitie

Medewerkers die zijn aangesteld in één van de docentfuncties: LB, LC, LD of LE en waarvoor de benoembaarheidseisen van de WEB van toepassing zijn

Voorbeelden

leraar, docent, regisseur binnen een onderwijsteam

Hoort er niet bij

Niet ingevuld

Autoriteit

OCW, MBO Raad

Producent

Instelling

Bedoeld voor

Instelling, OCW, MBO Raad

Verplichting

U-WEB