Reikwijdten

In de beschrijvingen van de indicatoren worden veel reikwijdten, d.w.z. populaties waarop indicatoren betrekking hebben, gebruikt.
Deze worden hier nader toegelicht.