Indicatoren

De MBO Informatie Encyclopedie helpt mbo-instellingen om transparant te zijn en verantwoording af te leggen over hun onderwijs.
De indicatoren voor mbo-instellingen staan hier nader toegelicht.