Per instelling de in de JOB-monitor vastgestelde geënquêteerde populatie

Definitie

Deze populatie omvat alle studenten die zijn geënquêteerd inclusief niveau 1.