Instelling als geheel

Definitie

Deze populatie omvat de instelling als geheel, zoals gepresenteerd in het jaarverslag van de instelling.