Per instelling alle op 1 oktober ingeschreven studenten tot 23 jaar

Definitie

Deze populatie omvat alle op 1 oktober ingeschreven studenten van een instelling, zowel die voor bekostiging in aanmerking komen als alle niet bekostigde studenten waaronder de extranei, én die op 1 augustus van dat jaar 22 jaar of jonger zijn.