Per instelling alle nieuwe instromers gemeten op 1 oktober van een schooljaar

Definitie

Deze populatie omvat alle nieuwe instromers bij een instelling.