Per instelling alle gediplomeerde instellingsverlaters in een opbrengstjaar waarvan de kwalificatiewinst kan worden vastgesteld

Definitie

Deze populatie omvat per instelling alle instellingsverlaters vanaf 1 oktober tot en met 30 september van het volgende jaar, exclusief:

Toelichting

Bij de laatstgenoemde categorieën ontbreekt informatie over het vooropleidingsniveau die nodig is om vast te stellen of aan de norm voor kwalificatiewinst is voldaan. Daarom worden die categorieën niet meegenomen bij deze populatie.