Per instelling alle gediplomeerden en alle ongediplomeerde instellingsverlaters in een opbrengstjaar

Definitie

Deze populatie omvat per instelling alle studenten die een diploma op niveau 2, 3 of 4 hebben behaald vanaf 1 oktober tot en met 30 september van het volgende jaar,  én alle instellingsverlaters vanaf 1 oktober tot en met 30 september van het volgende jaar die in dit opbrengstjaar geen diploma op niveau 2, 3 of 4 hebben behaald.

Toelichting

Hier zitten ook gediplomeerde studenten bij die later dan 1 oktober zijn ingeschreven.