Per instelling alle instellingsverlaters in een opbrengstjaar

Definitie

Deze populatie omvat per instelling alle instellingsverlaters vanaf 1 oktober tot en met 30 september van het volgende jaar.

Toelichting

Zij-instromers vallen niet onder de populatie, net als studenten die ingeschreven zijn op niveau 1.