Per instelling alle op 1 oktober ingeschreven studenten

Definitie

Deze populatie omvat alle op 1 oktober ingeschreven studenten van een instelling, zowel die voor bekostiging in aanmerking komen als alle niet bekostigde studenten waaronder de extranei.