Instellingsverlater

Definitie

Een instellingsverlater is een student die op 1 oktober van een bepaald schooljaar staat ingeschreven op de instelling en niet op 1 oktober het schooljaar erop.