Extranei

Definitie

Student die alleen een examen van een opleiding aan een instelling doet.