Sectorkamer

Definitie

Een indeling van opleidingen in functionele groepen. Momenteel is de indeling in sectorkamers in gebruik.