Deelnemers begeleidende functies

Definitie

Medewerkers die een directe relatie hebben met de deelnemer, maar nog niet in de eerder genoemde categorieën zijn op te nemen zoals loopbaanadviseurs voor leerlingen, zorggerelateerde medewerkers en BPV-begeleiders.

Deze medewerkers voeren werkzaamheden uit zoals het begeleiden en adviseren van deelnemers middels doorverwijzing naar studie- en beroepskeuze met behulp van beroepskeuzetesten, assessments, testen en intakegesprekken. Daarnaast adviseren zij bij heroriëntatie van deelnemers betreffende andere opleidingsmogelijkheden zowel intern als extern. Tevens begeleiden ze deelnemers bij de doorverwijzing naar een vervolgstudie, beroepskeuze en werk. Of zij begeleiden de deelnemers op de praktijkplaats, assisteren deelnemers bij het vinden van een stageplaats, leggen contacten en voeren gesprekken met organisaties over de inhoud van de stages en zorgen voor het afsluiten van de bijbehorende contracten.

Voorbeelden

loopbaanadviseurs, psychologen, psychologische medewerker, maatschappelijk werkers, BPV-begeleiders

Hoort er niet bij

Leraar, functies die ondersteuning leveren aan het primaire proces zoals teamleiders en secretaresses, docenten die zijn aangesteld in één van de docentenfuncties LB, LC, LD of LE en die tevens een deel BPV-begeleiding uitvoeren worden niet tot deze categorie gerekend.

Autoriteit

OCW, MBO Raad

Producent

Instelling

Bedoeld voor

Instelling, OCW, MBO Raad

Verplichting

U-WEB