Mbo niveau 4

Definitie

Leidt op tot "middenkaderfunctionaris" en "specialist". De eerste moet verantwoordelijkheid kunnen dragen voor bijvoorbeeld de planning en/of administratie van een complete productiecyclus. De tweede kan dat ook, maar heeft hierbij brede, allround capaciteiten. Instroom met mavo-diploma of diploma vmbo theoretische leerweg. Ook havo-instroom, dan vaak een verkort programma.

Toelichting

De middenkaderopleiding duurt 3 jaar. Voor sommige opleidingen geldt een maximum van 4 jaar. Leerlingen leren hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Het gaat om beroepen als filiaalbeheerder en activiteitenbegeleider. Leerlingen die deze opleiding afronden, kunnen verder studeren op het hbo. Vooropleiding: de gemengde, theoretische en kadergerichte leerwegen aan het vmbo, of havo.