Hoofdinschrijving

Definitie

Er wordt per student/examendeelnemer per instelling één inschrijving gekozen volgens onderstaande beslisboom.

Toelichting

De hoofdinschrijving wordt als volgt afgeleid (gebruikte parameters: D=ingeschrevene ; I=Instelling; J=Teljaar)

Hoofdinschrijving(D,I,J) = De Inschrijving uit de verzameling Geldige_Inschrijvingen(J) van de Ingeschrevene (D) bij  Instelling (I) waarvoor het volgende geldt:

Geldige_Inschrijving(J) = De Inschrijving is geldig op 01‑10‑J (1) en betreft een  Inschrijving met als Inschrijvingsvorm ‘BOL’, ‘BBL’ of ‘Examendeelnemer' (2).

Belangrijkste_Examen_Inschrijving(D,I,J) = De Inschrijving uit de verzameling Geldige_Inschrijvingen(J) van de Ingeschrevene (D) bij  Instelling (I) waarvoor het volgende geldt:

Belangrijkste_BOL_Inschrijving(D,I,J) = De Inschrijving uit de verzameling Geldige_Inschrijvingen(J) van de Ingeschrevene (D) bij  Instelling (I) waarvoor het volgende geldt:

Belangrijkste_BBL_Inschrijving(D,I,J) = De Inschrijving uit de verzameling Geldige_Inschrijvingen(TJ van de Ingeschrevene (D) bij  Instelling (I) waarvoor het volgende geldt:

Belangrijkste_Inschrijving(D,I,J,V) = de Inschrijving uit een verzameling van Geldige_Inschrijvingen(J) met Inschrijvingsvorm (V) van een Ingeschrevene (D) bij  Instelling (I) waarvoor geldt:

Opmerking: Ter verduidelijking is er in een grafische beslissingsboom, een opsomming opgenomen van alle mogelijke situaties ter bepaling van de Hoofdinschrijving.