Onderwijsassisterende functies

Definitie

Medewerkers die veelal zonder bevoegdheid en altijd onder verantwoordelijkheid van de docent assisterende werkzaamheden verrichten voor, tijdens en na de lessen. De activiteiten van deze medewerkers zijn bijvoorbeeld opstellen van benodigde apparatuur, klaarleggen van materialen, het instrueren van leerlingen over het gebruik van gereedschap, het controleren van gereedschap en het uitvoeren van administratieve handelingen behorende bij het primaire proces. Ook de ICT-medewerkers die ondersteuning bieden bij de lessen behoren tot deze categorie indien de meerderheid van hun taken het bieden van ondersteuning bij de lessen is.

Voorbeelden

(technisch-) onderwijspeassistent, docentassistent

Hoort er niet bij

Leraar

Autoriteit

OCW, MBO Raad

Producent

Instelling

Bedoeld voor

Instelling, OCW, MBO Raad

Verplichting

U-WEB