Beroep

Definitie

Beroep correspondeert met kwalificatie/profiel. Een beroep is een herkenbaar begrip ten behoeve van de arbeidsmarkt. Een beroep is toekomstvast en minder afhankelijk van herzieningen aan de kant van de kwalificatiestructuur.

Toelichting

Crebo’s worden slechts aan één hoofdgroep (domein), één beroepsopleiding en één beroep gekoppeld. Er is sprake van een zuivere stam-tak-blad structuur.