Beroepsopleiding

Definitie

Beroepsopleiding correspondeert met alle crebo’s in een dossier/kwalificatie/profiel. Een beroepsopleiding is een herkenbaar begrip ten behoeve van de instelling. Een beroepsopleiding is toekomstvast en minder afhankelijk van herzieningen aan de kant van de kwalificatiestructuur.

Toelichting

Crebo’s worden slechts aan één hoofdgroep (domein), één beroepsopleiding en één beroep gekoppeld. Er is sprake van een zuivere stam-tak-blad structuur.