Mbo entreeopleiding

Definitie

De entreeopleiding is bedoeld voor jongeren zonder een diploma van een vooropleiding. Deze entreeopleiding bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt. Of op doorstroming naar een mbo-2-opleiding. De opleiding duurt 1 jaar.

Toelichting

Het zogenaamde assistentniveau, leidt op tot werk als "assistent", routinematige werkzaamheden met een beperkte complexiteit. Instroom is drempelloos, vaak bedoeld als schakelniveau. Niet alle branches hebben niveau 1.