Leraar in opleiding

Definitie

De laatstejaarsstudenten van de lerarenopleiding bedoeld in artikel 4.2.2., eerste lid onder a, van de WEB, die aan een instelling voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie wordt benoemd op de leerarbeidsplaats.

Voorbeelden

Leraar in opleiding

Hoort er niet bij

Leraar

Autoriteit

OCW, MBO Raad

Producent

Instelling

Bedoeld voor

Instelling, OCW, MBO Raad

Verplichting

U-WEB