Nieuwe voortijdig schoolverlater

Definitie

Een nieuwe voortijdig schoolverlater is een jongere die jonger is dan 23 jaar en die in enig jaar is ingeschreven bij een onderwijsinstelling en die het daaropvolgend jaar niet is ingeschreven aan een onderwijsinstelling en het onderwijs heeft verlaten zonder een startkwalificatie.