Crebo-code

Definitie

De unieke identificatie van een mbo-opleiding.

Toelichting

Crebo staat voor Centraal Register Beroepsopleidingen. Alle kwalificaties die het ministerie van OCW goedkeurt, krijgen een eigen crebo-code. Sterk gewijzigde kwalificaties krijgen een nieuwe crebo-code. Scholen gebruiken deze codes voor hun administratie.