Hoofddiploma

Definitie

Het hoogst behaalde diploma in een periode.

Toelichting

Het hoofddiploma wordt als volgt afgeleid (gebruikte parameters: D=ingeschrevene; I=Instelling; J1=Startjaar; J2=Eindjaar) 

Hoofddiploma(D,I,J1,J2) = het behaalde diploma uit de verzameling Geldige Diploma’s van de  Ingeschrevene (D) bij Instelling (I) in Periode (J1-J2) waarvoor het volgende geldt:

Geldig Diploma(D,I,J1,J2) = Het diploma:

Opmerking: Ter verduidelijking is er in een grafische beslissingsboom, een opsomming opgenomen van alle mogelijke situaties ter bepaling van het Hoofddiploma.
Bepaling Hoofddiploma