Instructeur

Definitie

Medewerkers zonder bevoegdheid die onder verantwoordelijkheid van de docent instructie geeft. Onder instructie geven wordt verstaan het begeleiden van individuele en groepen leerlingen bij het praktijkgedeelte van het onderwijs. Daarnaast beoordelen deze medewerkers onder andere einduitkomsten en onderzoeksresultaten van de door de leerlingen uitgevoerde praktijkopdrachten.

Voorbeelden

Instructeur

Hoort er niet bij

Docenten, (technisch) onderwijsassistent, docentassistent en BPV-begeleiders worden niet tot deze categorie gerekend.

Autoriteit

OCW, MBO Raad

Producent

Instelling

Bedoeld voor

Instelling, OCW, MBO Raad

Verplichting

U-WEB