Handel

Definitie

De sectorkamer handel omvat de volgende marktsegmenten: