Leraar

Definitie

Medewerkers die zijn aangesteld in één van de docentfuncties: LB, LC, LD of LE en waarvoor de benoembaarheidseisen van de WEB van toepassing zijn.

Voorbeelden

leraar, docent, regisseur binnen een onderwijsteam

Autoriteit

OCW, MBO Raad

Producent

Instelling

Bedoeld voor

Instelling, OCW, MBO Raad

Verplichting

U-WEB