Werkelijke datum van uitschrijving

Definitie

De laatste dag waarop gebruik gemaakt kan worden van de opleidingsfaciliteiten of de datum waarop de vaststellingscommissie heeft vastgesteld dat de ingeschrevene is geslaagd.