Opleidingsdomein

Definitie

Correspondeert met het begrip Hoofdgroep , en is een cluster van verwante Kwalificatiedossiers.