Armoedeprobleemcumulatiegebied

Definitie

Het gaat om een cumulatiegebied zoals beschreven in de armoedemonitor 2003 van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Toelichting

Een volledige actuele lijst met postcodenummers die tot de armoedeprobleemcumulatiegebieden gerekend worden is te vinden op http://wetten.overheid.nl/BWBR0025977/heden#Bijlage5