Ingeschrevene

Definitie

Een persoon die een inschrijving heeft bij een instelling.

Toelichting

Er wordt per student per instelling één inschrijving gekozen. Welke dat is, staat beschreven bij hoofdinschrijving.