Ministerie van OCW

Definitie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.